Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

whiskeycat
whiskeycat
whiskeycat
6187 84cd 390
Reposted fromGodislove Godislove viaNoCinderella NoCinderella
whiskeycat

April 16 2015

whiskeycat
Reposted fromoll oll
whiskeycat
2430 26b5 390
whiskeycat
3135 c47d 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viagameofthrones gameofthrones
whiskeycat
whiskeycat
Prawda o prawdzie jest taka, że boli. Więc... kłamiemy.
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaszydera szydera

March 30 2015

whiskeycat
4184 202a 390
whiskeycat
whiskeycat
6658 6be5 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viafadingflame fadingflame

March 26 2015

whiskeycat
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.
Reposted fromawakened awakened viaanorexianervosa anorexianervosa
whiskeycat

Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.

— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
whiskeycat
3337 9931 390
Reposted fromscorpix scorpix viabeamadamebitch beamadamebitch
whiskeycat
2620 1fe5 390
Reposted fromeyeoftheday eyeoftheday viaszydera szydera
whiskeycat
whiskeycat
8507 1f1f 390
tak emocjonalnie ;) zna ktoś tytuł?
whiskeycat
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viapersona-non-grata persona-non-grata
whiskeycat
6389 c25d 390
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viabeamadamebitch beamadamebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl